П'ятниця, 06.12.2019, 15:50 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід
Головна » 2008 » Березень » 25 » Проект Положення про конкурсний відбір розробників документації із землеустрою
20:53
Проект Положення про конкурсний відбір розробників документації із землеустрою
ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір розробників документації із землеустрою для підготовки до продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, у 2008 році


1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору розробників документації із землеустрою Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями в областях, м. Києві і Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (далі - державні органи приватизації) у разі, якщо вартість виконання робіт менше 50 тисяч гривень.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

розробники документації із землеустрою - юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

претендент - розробник документації із землеустрою, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до органу приватизації конкурсну документацію, передбачену умовами конкурсу;

учасник конкурсу - розробник документації із землеустрою, якого допущено до участі в конкурсі;

конкурсна комісія - група фахівців (у кількості від 5 до 9 осіб) державного органу приватизації та державного органу земельних ресурсів, створена державним органом приватизації для конкурсного відбору розробників документації із землеустрою;

робоча група - група фахівців (у кількості 3 осіб) державного органу приватизації та державного органу земельних ресурсів зі складу конкурсної комісії, створена для розгляду підтвердних документів претендентів та виконання повноважень, визначених цим Положенням;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи.

1.3. Конкурсний відбір розробників документації із землеустрою здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія).

1.4. Склад комісії, в тому числі голова комісії та секретар, затверджуються наказом відповідного органу приватизації.

1.5. На період довготривалої відсутності голови та (або) секретаря комісії з поважних причин (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження наказом органу приватизації надаються будь-якому іншому члену комісії. На період довготривалої відсутності з поважних причин інших членів комісії за наказом органу приватизації відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії з числа фахівців відповідних підрозділів державного органу приватизації.

1.7. За наказом органу приватизації створюється робоча група. Очолює робочу групу секретар комісії.

1.8. До повноважень робочої групи належать:

підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;

розгляд поданих претендентами підтвердних документів;

підготовка для розгляду комісією пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується допустити до участі у конкурсі, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі в конкурсі;

повідомлення претендента про недопущення його до участі в конкурсі;

підготовка довідки для комісії про кожного претендента.

1.9. У довідці про кожного претендента зазначаються:

наявність у претендента ліцензії на проведення землевпорядних робіт;

наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі потреби);

досвід роботи з виготовлення документації із землеустрою.

1.10. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

ліцензії на проведення землевпорядних робіт, отриманої відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

досвіду в проведенні робіт з розроблення документації із землеустрою;

спеціалістів у сфері землеустрою, які будуть залучені до розроблення документації із землеустрою;

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, виданого розробнику документації із землеустрою, або відповідних допусків до державної таємниці у розробників документації із землеустрою, які будуть залучені до виконання робіт із землеустрою (у разі потреби).

2. Підготовка до проведення конкурсу

2.1. Відповідні структурні підрозділи державного органу приватизації подають до комісії відомості про земельну ділянку, на якій розташований об'єкт, що підлягає приватизації (додаток 1).

2.2. Інформація про проведення конкурсу публікується в додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" не пізніше як за 30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу. Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації та розміщено на веб-сайті Фонду державного майна України.

2.3. Інформація про проведення конкурсу має містити:

дату, час і місце проведення конкурсу;

відомості про земельну ділянку згідно з додатком 1 до цього Положення;

останній день подання конкурсної документації;

строк виконання робіт у календарних днях (у разі потреби);

перелік документів, які подаються у складі конкурсної документації на розгляд комісії;

кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду в проведенні робіт з виготовлення документації із землеустрою);

місцезнаходження комісії, контактні телефони.

2.4. Претенденти подають до державного органу приватизації конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

2.5. До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі (додаток 2);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з ДРФО (для претендента - фізичної особи);

нотаріально засвідчені:

копія установчого документа претендента (для претендента - юридичної особи);

копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою;

засвідчені претендентом:

копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спрямування спеціалістів, які залучаються до виконання робіт із землеустрою;

відомості щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою.

2.6. Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт із землеустрою, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт із землеустрою, а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

2.7. Конкурсна документація подається до загального відділу державного органу приватизації не пізніш як за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

2.8. Претендент не допускається до участі у конкурсі за таких умов:

надано не всі підтвердні документи та відомості, передбачені пунктом 2.5 цього Положення;

порушено строк подання конкурсної документації.

2.9. Конкурсна документація претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертається претенденту секретарем комісії після затвердження протоколу засідання комісії.

2.10. Претендент має право відкликати свою заяву про участь у конкурсі не пізніше останнього дня перед датою проведення конкурсу, повідомивши про це письмово орган приватизації.

3. Порядок проведення конкурсу

3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності на ньому не менше двох третин її загального складу. Конкурс проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.

3.2. За наявності лише одного учасника конкурсу комісія приймає рішення про повторне проведення конкурсу, призначає дату його проведення. Відповідне повідомлення публікується згідно з пунктами 2.2 та 2.3 цього Положення.

3.3. У разі, якщо після оголошення повторного конкурсу з відбору розробників документації із землеустрою для підготовки до продажу тієї ж земельної ділянки повторно подав заяву лише один претендент, конкурсна комісія може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на проведення робіт із землеустрою, про що зазначається у протоколі засідання комісії. У цьому разі вартість виконання робіт за договором розраховується відповідно до Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 N 1619, та Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затверджених наказом Держкомзему України, Мінфіну України, Мінекономіки України від 15.06.2001 № 97/298/124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за № 579/5770.

3.4. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає довідку про кожного претендента, підготовлену робочою групою. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

3.5. Під час вибору переможця конкурсу враховуються:

кількість та кваліфікація спеціалістів, які залучаються ним для проведення робіт із землеустрою;

досвід учасника конкурсу з проведення робіт із землеустрою;

запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно із вартістю, розрахованою згідно з Порядком виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 № 1619, та Розмірами оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затвердженими наказом Держкомзему України, Мінфіну України, Мінекономіки України від 15.06.2001 № 97/298/124, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за № 579/5770;

кількість укладених договорів щодо виконання робіт із складання документації із землеустрою, які на час проведення конкурсу виконані або виконуються учасником конкурсу.

3.6. Рішення комісії приймається шляхом відкритого або таємного голосування.

3.7. Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого є найбільш оптимальними з урахуванням їх вартості та який отримав найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем конкурсу. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів "за", отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, то призначається таємне голосування.

3.8. Таємне голосування відбувається щодо кожного учасника конкурсу окремо. Таємне голосування відбувається за допомогою бюлетенів, у яких зазначено "за" або "проти". Кожний присутній на засіданні член комісії запечатує відповідний бюлетень у конверт та надає його секретарю комісії. Секретар комісії на засіданні комісії розпечатує подані конверти, повідомляє про підсумки голосування та вносить їх у відповідну відомість. За результатами таємного голосування переможцем визнається учасник конкурсу, який отримав найбільшу кількість голосів "за" (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні).

3.9. За результатами відкритого або таємного голосування за більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт або призначити повторний конкурс.

Секретар комісії на засіданні комісії складає відомість підсумків голосування (додаток 3).

3.10. Комісія за результатами відкритого або таємного голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення робіт із землеустрою у разі неукладання такого договору з переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після проведення конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором.

3.11. Результати конкурсу оформлюються протоколом. Відомість підсумків голосування додається до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії і затверджує керівник органу приватизації.

4. Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами

4.1. Якщо не надійшло жодної заяви про участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому разі конкурсна комісія приймає рішення про повторне проведення конкурсу, призначає його дату та публікує інформаційне оголошення.

4.2. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує всіх учасників конкурсу про рішення комісії.

4.3. З переможцем конкурсу укладається договір на проведення робіт із землеустрою.

4.4. Інформація про результати конкурсу публікується в додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації". Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації та розміщено на веб-сайті Фонду державного майна України.

4.5. У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії учасники конкурсу, які за результатами проведення конкурсного відбору не були визнані переможцями, можуть подати до державного органу приватизації обґрунтовану заяву про незгоду з рішенням конкурсної комісії.

Директор Департаменту підготовки та проведення конкурсів                                                    Є. Філозоп

Пояснювальна записка до проекту Положення про конкурсний відбір розробників документації із землеустрою для підготовки до продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, у 2008 році

Аналіз регуляторного впливу проекту Положення про конкурсний відбір розробників документації із землеустрою для підготовки до продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, у 2008 роціФонд державного майна України
Переглядів: 1032 | Додав: ifgeozem | Рейтинг: 0.0/0