Субота, 07.12.2019, 04:25 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід
Головна » 2008 » Травень » 30 » Положення Закону України «Про Державний бюджет України на 20008 рік …» (в галузі земельних відносин) - неконституційні
14:28
Положення Закону України «Про Державний бюджет України на 20008 рік …» (в галузі земельних відносин) - неконституційні
Положення Закону України «Про Державний бюджет України на 20008 рік …» (в галузі земельних відносин),
визнані Конституційним Судом України 22 травня 2008 року неконституційними:

КСУ: Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення статті 67 розділу І, пунктів 2-4, 6-8, 10-18, підпункту 7 пункту 19, пунктів 20-22, 24-34, підпунктів 1-6, 8-12 пункту 35, пунктів 36-100 розділу ІІ «Внесення змін до деяких законодавчих актів України» та пункту 3 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

«З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78)
{Із змінами, внесеними згідно із Законом N 279-VI ( 279-17 ) від 16.05.2008}

Стаття 67. З метою приведення окремих норм законів у відповідність із цим Законом зупинити на 2008 рік дію:

18) частини другої статті 127 (щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності за конкурсом), частини першої (щодо проведення земельних торгів у формі конкурсу) та частини третьої статті 135 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2007 р., N 7-8, ст. 66);

Розділ II ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ України

2. У Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27, N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 28, ст. 213, N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 7, ст. 48, ст. 57, N 8, ст. 67, N 26, ст. 361, N 35, ст. 416; 2005 р., N 2, ст. 25, N 4, ст. 83, ст. 103; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 21, ст. 170, N 26, ст. 209; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 9, ст. 78, N 33, ст.440):
1) статтю 15 доповнити пунктом "и" такого змісту:
"и) продаж земель сільськогосподарського призначення, крім земель, переданих у приватну власність, та земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";
2) доповнити Кодекс ( 2768-14 ) статтею 17-1 такого змісту:
"Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації у галузі земельних відносин
Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім відчуження земель, на яких розташовані об'єкти, що не підлягають приватизації) землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";
3) у статті 84:
а) частину другу після слів "районних державних адміністрацій" доповнити словами "державних органів приватизації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів";
б) частину третю доповнити пунктом "ж" такого змісту:
"ж) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти";

4) частину першу статті 116 після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "або державних органів приватизації, або центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів";
5) доповнити частину першу статті 124 абзацами другим та третім такого змісту:
"Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.
Не допускається проведення аукціонів щодо ділянок, які (або будівлі на яких) орендують бюджетні установи, музеї, підприємства і громадські організації у сферах культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки та їх члени (під творчі майстерні)";
6) у статті 127:
а) частину першу після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "державні органи приватизації і центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів";
б) частину другу викласти у такій редакції:
"2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі";
7) у статті 128:
а) у частині першій:
після слів "земельних ділянок державної" доповнити словами "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, і земель сільськогосподарського призначення";
доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
"Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України.
Продаж громадянам і юридичним особам земель сільськогосподарського призначення здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України";
б) перше речення абзацу першого частини другої доповнити словами "або державного органу приватизації, або центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів";
в) частину третю після слів "міська рада" доповнити словами "або державний орган приватизації, або центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів";
г) частину шосту після слів "міської ради" доповнити словами "державного органу приватизації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів";
ґ) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
"11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, а також земель сільськогосподарського призначення зараховуються державними органами приватизації або центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України";
8) у статті 129:
а) у частині першій:
після слів "у власності держави" доповнити словами "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється державними органами приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України";
б) перше речення частини п'ятої доповнити словами "і державного органу приватизації";
в) частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюються державними органами приватизації після отримання погодження Кабінету Міністрів України";
9) текст статті 134 викласти в такій редакції:
"Земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для продажу суб'єктам підприємницької діяльності, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі";
10) у статті 135:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Земельні торги проводяться у формі аукціону";
б) частину третю виключити;
11) у статті 136:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Органи державної влади або органи місцевого самоврядування, або державні органи приватизації, або центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, уповноважені приймати рішення про відчуження земель, що перебувають у державній або комунальній власності, визначають переліки земельних ділянок, призначених для продажу суб'єктам підприємницької діяльності на земельних торгах";
б) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
"1. Земельна ділянка, призначена для продажу суб'єктам підприємницької діяльності на земельних торгах, виставляється на земельні торги після";
в) пункт "г" частини третьої доповнити словами "яка не може бути нижчою оцінки земельної ділянки за цінами, що склалися на земельних аукціонах у відповідному населеному пункті або районі населеного пункту";
12) у статті 137:
а) пункт "в" частини другої доповнити словами "яка не може бути нижчою оцінки земельної ділянки за цінами, що склалися на земельних аукціонах у відповідному населеному пункті або районі населеного пункту";
б) частину третю викласти в такій редакції:
"3. Організатором земельних торгів є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, чи державний орган приватизації, чи центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або державний виконавець відповідно до рішення суду. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на підставі договору з відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, чи державним органом приватизації, чи центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів";
13) У розділі X "Перехідні положення":
1) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. До розмежування земель державної і комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці третьому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади.
Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює продаж земель сільськогосподарського призначення, крім земель, переданих у приватну власність, та земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.
Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім відчуження земель, на яких розташовані об'єкти, що не підлягають приватизації) землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";
2) у пункті 14, абзаці першому пункту 15 слова та цифри "до 1 січня 2008 року" замінити словами "до набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель", а в абзаці другому підпункту "б" пункту 15 слова "з 1 січня 2008 року" виключити".
3. У Законі України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122):
1) у частині другій статті 3 слова "земельного та житлового фондів" замінити словами "житлового фонду";
2) частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
"земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";
3) частину третю статті 7 доповнити абзацом такого змісту:
"здійснюють розпорядження (крім відчуження земель, на яких розташовані об'єкти, що не підлягають приватизації) землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";
4) частину другу статті 13 після слів "державного органу приватизації" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів";
5) у статті 14:
а) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;
б) абзац четвертий частини другої доповнити словами "та технічний паспорт земельної ділянки державної власності, яка підлягає продажу державним органом приватизації";
6) доповнити статтею 18-1 такого змісту:
"Стаття 18-1. Відчуження земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації
1. Державні органи приватизації у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.
2. Продаж земельної ділянки державної власності здійснюється після:
а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;
б) виготовлення технічної документації щодо продажу земельної ділянки, яка включає її технічний паспорт.
3. Вартість земельної ділянки визначається на підставі її експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
4. Покупці об'єктів, які підлягають приватизації, разом з об'єктами приватизації здійснюють придбання земельних ділянок, які перебувають під ними, на аукціонах. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ), надаються в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем, у разі зняття заборони на продаж зазначених ділянок.
5. Відчуження земельних ділянок державної власності здійснюється за договорами купівлі-продажу, укладеними з урахуванням вимог Земельного кодексу України ( 2768-14 )";
7) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, зараховуються державними органами приватизації до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України";
8) у статті 27:
а) частину другу після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"подальшого використання земельної ділянки відповідно до вимог Земельного кодексу України ( 2768-14 )".
У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцятим;
б) абзац другий частини четвертої після слів "приватизований об'єкт" доповнити словами "та земельну ділянку" і після слів "об'єкта приватизації" доповнити словами "та земельної ділянки";
в) частину дев'яту доповнити словами "включаючи земельну ділянку";
9) у частині четвертій статті 29:
абзац перший після слів "об'єкт приватизації" доповнити словами "включаючи земельну ділянку";
абзац другий після слів "викуп об'єкта" доповнити словами "включаючи земельну ділянку".

4. У Законі України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" ( 1457-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 411; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66):
1) статтю 6 доповнити абзацом такого змісту:
"земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти;
2) частину першу статті 8 після слів "установ та організацій" доповнити словами "меж земельних ділянок, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".

7. У Законі України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238 із наступними змінами):
1) у статті 7:
а) частину другу викласти у такій редакції:
"Ставки податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
------------------------------------------------------------------
| Групи населених | Ставка податку | Коефіцієнт, що    |
|пунктів з              |(гривень а 1 кв. |застосовується у  |
|чисельністю         |   метр)               | містах Києві,       |
| населення          |                          | Сімферополі,       |
|                           |                          | Севастополі та    |
|  (тис. осіб)          |                          | містах обласного |
|                           |                          | значення            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|до 0,2                 | 0,075                   |                         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|від 0,2 до 1         | 0,105                   |                         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|від 1 до 3            | 0,135                  |                          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|від 3 до 10          | 0,15                    |                          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|від 10 до 20         | 0,24                   |                          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|від 20 до 50         | 0,375                  | 1,2                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|від 50 до 100       | 0,45                    | 1,4                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|від 100 до 250     | 0,525                  |  1,6                   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|від 250 до 500     | 0,6                      | 2,0                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|від 500 до 1000   | 0,75                    | 2,5                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|від 1000 і більше  | 1,05                    | 3,0                    |";
------------------------------------------------------------------
б) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни земельної ділянки, що вказана в угоді".
У зв'язку з цим частини другу - одинадцяту вважати відповідно частинами третьою - дванадцятою;
2) у статті 8:
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни земельної ділянки, що вказана в угоді".
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
8. У Законі України "Про оренду землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102 із наступними змінами):
1) у статті 6:
а) у частині другій слова "чи конкурсу" виключити;
б) у частині третій слова "чи конкурсу" виключити.
2) у частині першій статті 9 слова "конкурсі (аукціоні)" замінити словом "аукціоні", а слова "конкурсу (аукціону)" замінити словом "аукціону";
3) текст статті 16 викласти в такій редакції:
"Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.
Порядок проведення аукціону та набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах визначається законодавством";
4) частину четверту статті 21 викласти в такій редакції:
"Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може бути меншою:
для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю" ( 2535-12 );
для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю" ( 2535-12 ).
Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки. При цьому у разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати, ніж зазначений у цій частині".»

ІРЦ «Реформування земельних відносин в Україні», 2008
Переглядів: 873 | Додав: ifgeozem | Рейтинг: 0.0/0