Субота, 07.12.2019, 04:13 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід
Головна » 2007 » Лютий » 17 » Про утворення Міністерства з питань земельних відносин України
18:06
Про утворення Міністерства з питань земельних відносин України
Про утворення Міністерства з питань земельних відносин України
Проект
вноситься народними депутатами України
І.Г.Кириленком (реєстр.картка № 256),
В.А.Слаутою (реєстр.картка №86),
Є.Я.Сігалом (реєстр.картка № 233),
В.А.Сільченком (реєстр. картка № 418)

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про утворення Міністерства з питань земельних відносин України
З метою удосконалення структури органів державної виконавчої влади у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, ведення лісового та мисливського господарства, введення в дію державного земельного кадастру, забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також підготовки до запровадження і повноцінного функціонування ринку землі у 2008 році, відповідно частини третьої статті 113, пункту 9-1 статті 116 Конституції України Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:

1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

- розглянути у місячний строк з дня прийняття цієї Постанови питання про реорганізацію Державного комітету України по земельних ресурсах, Державного комітету лісового господарства, Державної інспекції з контролю за використання і охороною земель, Державної служби геодезії, картографії та кадастру у Міністерство з питань земельних відносин України (далі Міністерство);
- передбачити, що Міністерство є правонаступником Державного комітету України по земельних ресурсах, Державного комітету лісового господарства, Державної інспекції з контролю за використання і охороною земель, Державної служби геодезії, картографії та кадастру;
- у двохмісячний строк з дня прийняття цієї Постанови:
затвердити Положення про Міністерство та граничну чисельність його працівників;
вирішити питання: про кадрове, організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Міністерства; перелік підприємств, установ та організацій, що передаються в управління Міністерству, а також здійснити заходи щодо їх передачі.
забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до цієї Постанови.

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Постанови Верховної Ради України "Про утворення Міністерства з питань земельних відносин України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Постанови.
З часу проголошення незалежності нашої держави відбулися глибинні перетворення в економіці, суспільному і політичному житті країни, які обумовлюють визначення новітньої земельної політики держави.
Державна земельна політика це - базисна складова соціально- економічної політики держави по використанню її земельно - ресурсного потенціалу з урахуванням геополітичного розташування території, природних властивостей та товарно - грошових параметрів земельної власності для задоволення суспільних інтересів.
На сучасному етапі розвитку країни завданням державної земельної політики є - подальше формування основних засад земельних відносин, гарантування права приватної власності та рівноправного розвитку всіх форм власності на землю, контроль за екобезпечним використанням земель, управління землями державної власності, запровадження повноцінного ринку землі і забезпечення його ефективного функціонування.
Практика використання земельних ресурсів (що зокрема підтверджено при розгляді цього питання Верховною Радою України) вимагає кардинального посилення регуляторного впливу держави та збалансованого впровадження всіх складових державної земельної політики країни.
Назріла необхідність визначитися щодо збалансованих підходів по використанню, перш за все, земель сільськогосподарського призначення, населених пунктів, земель лісового, водного фондів, земель оздоровчого, природоохоронного та рекреаційного призначення.
У зв'язку із законодавчим закріпленням земель державної і комунальної власності та утворенням сектору приватних землевласників в активний економічний оборот на сьогодні включені фактично всі землі вказаних категорій, які мають свої особливості та високу цінність і потребують вироблення якісно нової товарно-грошової політики їх формування та захисту.
Для забезпечення дієвого державного контролю за процесами ефективного використання земель всіх форм власності та категорій мають бути задіяні також сучасні методи картографування земель з відповідними ГІС технологіями, технічним забезпеченням тощо.
Вимоги при входженні країн Східної Європи до Європейського Союзу диктують необхідність наявного великомасштабного актуалізованого картографічного забезпечення територій. В Україні такої системи картографічного забезпечення не створено. Тому виникає потреба у створенні і введенні в дію відповідної мережі перманентних станцій та комплексу функціональних доповнень для впровадження Міжнародної системи координат для здійснення картографічних робіт сучасними методами глобальних позиційних систем (GPS).
Для впровадження державної земельної політики у складі загальнодержавного курсу України на інтеграцію у Європейське співтовариство вимагається також запровадження інтегральної системи реєстрації, як єдиного об'єкту - земельних ділянок та нерухомого майна, яке на них розташовано. Це дозволить ефективно захистити права власності та чітко сформувати нерухоме майно, як об'єкт оподаткування та іпотеки.
У нових умовах земельних відносин об'єктивно назріла необхідність модернізації системи органів державної влади, які мають формувати державну земельну політику, оскільки нескоординована діяльність діючих органів у сфері земельних, лісних ресурсів, топографо-геодезичної і картографічної діяльності перешкоджає ефективному вирішенню зазначених вище питань.
З метою оптимізації управлінських рішень та структурної модернізації державного управління у сфері земельних ресурсів назріло питання утворення Міністерства з питань земельних відносин України.

2. Цілі та завдання прийняття Постанови.
Проектом Постанови пропонується удосконалення системи органів виконавчої влади, що здійснюють реалізацію державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, ведення державного земельного кадастру, реєстрації речових прав на нерухоме майно, забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту.
Проектом Постанови рекомендується Кабінету Міністрів України розглянути у місячний строк з дня прийняття цієї Постанови питання про реорганізацію Державного комітету України по земельних ресурсах, Державного комітету лісового господарства, Державної інспекції з контролю за використання і охороною земель, Державної служби геодезії, картографії та кадастру у Міністерство з питань земельних відносин України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Питання врегульовано Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація Постанови не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України, оскільки реорганізацію Державного комітету України по земельних ресурсах, Державного комітету лісового господарства, Державної інспекції з контролю за використання і охороною земель, Державної служби геодезії, картографії та кадастру у Міністерство з питань земельних відносин України передбачається здійснити без збільшення кількості працівників.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття Постанови.
Прийняття Постанови дозволить системно вирішити проблеми державної земельної політики.

Народні депутати України
І.Г.Кириленко
В.А.Слаута
Є.Я.Сігал
В.А.Сільченко

myland.org.ua

Переглядів: 1718 | Додав: ifgeozem | Рейтинг: 0.0/0