Понеділок, 17.05.2021, 04:26 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід
Головна » 2011 » Вересень » 8 » Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно
09:46
Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно

Мета отримання витягу.

Законодавство України передбачає, що власник, який має наміри вчинити правочин із належним йому нерухомим майном, яке розташоване на земельній ділянці, має подати нотаріусу витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно (далі Реєстр прав), який ведуть бюро технічної інвентаризації.

Реєстр прав власності на нерухоме майно є єдиною державною інформаційною системою, що містить відомості про зареєстровані права, суб"єктів прав, об"єкти нерухомого майна та незавершеного будівництва (далі - об"єкти, права щодо яких підлягають державній реєстрації), правовстановлювальні документи та документи, на підставі яких проведено державну реєстрацію права власності на об"єкт незавершеного будівництва.
Витяг це одна з форм надання інформації з Реєстру прав.
Порядок надання інформації з Реєстру прав регламентований розділом VII Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 28.07.2010 № 1692/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.02.2002 за № 157/6445 (далі - Положення).
Згідно з пунктом 4.6 Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.01.2003 № 7/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 12.10.2010 № 2480/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2003 за № 67/7388, витяг з Реєстру прав формується на основі записів у Реєстрі прав.
У разі відсутності необхідних даних у Реєстрі прав законодавство передбачає формування витягу за даними реєстраційної справи.
Пунктом 7.9 Положення передбачено, що витяг з Реєстру прав містить:
- дату видачі та номер витягу з Реєстру прав;
- реєстраційний номер об'єкта;
- тип (призначення) об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації (житловий будинок, квартира, приміщення, об'єкт незавершеного будівництва тощо);
- адресу (місцезнаходження) об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації;
- відомості про власника (власників);
- підстави виникнення, переходу чи припинення права власності;
- форму власності;
- вид спільної власності та розмір часток, якщо майно належить на праві спільної часткової власності;
- відомості про правонабувача (правонабувачів);
- підстави виникнення, переходу чи припинення речового права;
- зміст і характеристику речового права;
- час дії речового права;
- опис об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації (дані про будівлі, споруди, їх частини, об'єкт незавершеного будівництва; найменування та літеровка; загальна та житлова площа; площа земельної ділянки (у разі наявності такої інформації); матеріали стін тощо), що формується за результатом проведеної технічної інвентаризації такого об'єкта;
- вартість об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, що визначається за станом на дату проведення технічної інвентаризації такого об'єкта;
- особливі позначки реєстратора БТІ (відомості про накладення арешту, про перебування майна у податковій заставі, про самочинне будівництво тощо);
- строк дії витягу з Реєстру прав;
- прізвище, ім'я, по батькові та підпис реєстратора БТІ;
- прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника БТІ або уповноваженої ним особи.
Зазначений витяг видається на відповідному бланку та скріплюється печаткою БТІ.
З урахуванням того, що витяг має містити актуальну інформацію про об"єкт нерухомого майна, а опис об"єкта, формується за даними технічної інвентаризації цього об"єкта, у пункті 7.6 Положення передбачено, що наданню витягу з Реєстру прав передує проведення технічної інвентаризації об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, окрім випадку надання витягу з Реєстру прав у разі відмови від права власності чи іншого речового права на нерухоме майно.
При цьому за правилами Положення технічна інвентаризація об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, має бути проведена тим БТІ, що здійснює свою діяльність на території, у межах якої розташований такий об"єкт.
Якщо в результаті проведення технічної інвентаризації об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, змінилися відомості про об'єкт, або його частини, реєстратор БТІ редагує запис про цей об'єкт.

Хто має право отримати витяг з Реєстру прав. 

Згідно з частиною третьою статті 11 Закону України Про інформацію кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом. При цьому частиною другою статті 21 вказаного вище Закону передбачено, що інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, є конфіденційною.
Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Підпунктом 7.1.1 пункту 7.1 Положення передбачено, що право на отримання витягу з Реєстру прав мають:
- власник (власники) об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або уповноважена ним (ними) особа;
- правокористувач (правокористувачі) нерухомого майна або уповноважена ним (ними) особа;
- спадкоємці (правонаступники - для юридичних осіб) або уповноважені ними особи.
Особа, що бажає отримати витяг з Реєстру прав має подати бюро технічної інвентаризації заяву за формою, що визначена у додатку 13 до Положення.
Положенням також передбачено, що під час подання заяви про надання витягу з Реєстру прав фізична особа повинна пред'явити паспорт або інший документ, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо цієї особи, а у разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи - паспорт або інший документ, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо цієї особи, та документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб. У випадку, встановленому законом, представник іноземної особи пред'являє документи, легалізовані в установленому законодавством порядку.
У разі ж якщо витяг потрібен для оформлення спадщини, то він надається спадкоємцям згідно з письмовим запитом нотаріуса.

Плата за надання витягу з Реєстру прав. За надання витягу з Реєстру прав справляється плата, яка визначається Міністерством юстиції України (пункт 9.2. Положення).
Згідно з наказом Міністерства юстиції від 20.09.2002 № 83/5 "Про затвердження тарифів за надання витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.09.2002 за № 775/7063, тариф за надання витягу з Реєстру прав становить сімдесят дві гривні двадцять п"ять копійок.
Проте заінтересована в отриманні витягу особа окрім вказаної вище суми має сплати і за проведення технічної інвентаризації обєкта нерухомого майна, яка як вже було зазначено, передує наданню витягу з Реєстру прав. Що ж стосується плати за проведення технічної інвентаризації обєкта, то її розмір варіюється в залежності від регіону, в якому розташована нерухомість. Розмір такої плати визначається обласними державними адміністраціями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

Підстави відмови у наданні витягу з Реєстру прав. Підстави відмови у задоволенні заяви про надання витягу з Реєстру прав визначені у пункті 7.11 Положення. Такими підставами є відсутність у заявника права на отримання тих відомостей з Реєстру прав, які були викладені в його (їх) заяві та неподання заявником (заявниками) документу, що підтверджує оплату за надання витягу з Реєстру прав.

Строки надання витягу з Реєстру прав.

Положенням передбачено, що реєстратор БТІ має надати витяг або приймає про відмову в наданні такого витягу протягом чотирнадцяти робочих днів з дня прийняття заяви про надання витягу з Реєстру прав. 
Обчислення цього терміну здійснюється без урахування терміну проведення технічної інвентаризації об'єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації, а моментом прийняття заяви про надання витягу з Реєстру вважається внесення реєстратором БТІ запису в журнал
обліку заяв та запитів про надання інформації з Реєстру прав.
Слід також зазначити, що згідно з пунктом 7.8 Положення витяг з Реєстру прав є дійсним протягом трьох місяців з моменту його видачі, окрім випадків, коли витяг з Реєстру прав видається спадкоємцям для оформлення спадщини.

Окремо варто сказати про те, що реєстрація права власності на нерухоме майно в порядку, визначеному Положенням, буде проводитись до 01.01.2012. З наступного року запроваджується система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України".
Порядок надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що набирає чинності з 01.01.2012, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703.

О.В. Маломуж, начальник відділу по роботі з громадянами та юридичними особами Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби


 
Категорія: Законодавство | Переглядів: 1617 | Додав: ifgeozem | Рейтинг: 0.0/0