Субота, 07.12.2019, 04:16 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід
Головна » 2010 » Вересень » 2 » Тимчасовий порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці
10:53
Тимчасовий порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 серпня 2010 р. N 749

Київ
Про затвердження Тимчасового порядку
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці


З метою забезпечення проведення державної реєстрації земельних ділянок у період до законодавчого врегулювання питань щодо ведення державного земельного кадастру та відповідно до пункту "д" статті 13 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Тимчасовий порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1021 ( 1021-2009-п ) "Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 75, ст. 2557).


  Прем'єр-міністр України                                                                      М.АЗАРОВ 

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2010 р. N 749

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці


Загальні питання

1. Цей Тимчасовий порядок визначає процедуру присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та внесення відповідних даних до державного реєстру земель.

2. У цьому Тимчасовому порядку терміни вживаються у такому значенні:

індексна кадастрова карта - графічне зображення кадастрових зон і кварталів, розташованих у межах адміністративно-територіальних утворень (село, селище, місто, район), із зазначенням їх номерів;

кадастрова зона - сукупність кадастрових кварталів у межах або за межами населеного пункту;

кадастровий квартал - компактне об'єднання земельних ділянок з природними або штучними межами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, вулицями, шляхами, інженерними спорудами, огорожами, фасадами будівель, лінійними спорудами тощо);

кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що не повторюється на всій території України, присвоюється земельній ділянці під час проведення її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування такої ділянки;

кадастровий план земельної ділянки - аналітичне графічне зображення (зображення, що містить конкретні неузагальнені або мало узагальнені показники) зовнішніх меж земельної ділянки, земельних угідь та земель, обмежених у використанні та обмежених (обтяжених) правами інших осіб;

територіальна зона - частина території з особливим правовим режимом використання земельних ділянок;

черговий кадастровий план - графічне зображення земельних ділянок, розташованих у межах кадастрових зон і кварталів, адміністративно-територіальних утворень (село, селище, місто, район), із зазначенням номерів кадастрових зон і кварталів, їх меж, розмірів і кадастрових номерів земельних ділянок, меж земельних угідь та сервітутів, територіальних зон.

3. В Україні створюється єдина система присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

4. Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку кадастровий номер не змінюється.

5. У разі поділу чи об'єднання земельній ділянці присвоюється новий кадастровий номер. При цьому попередній кадастровий номер отримує статус архівного і в подальшому не використовується.

6. Актуалізацію чергового кадастрового плану здійснюють територіальні органи Держкомзему.

7. Плата за присвоєння кадастрового номера земельній ділянці не стягується.

Структура кадастрового номера земельної ділянки

8. Кадастровий номер земельної ділянки складається з таких структурних елементів:

КОАТУУ: НКЗ: НКК: НЗД, де

КОАТУУ - десятизначний код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-96, останніми двома цифрами якого є нулі;

НКЗ - двозначний номер кадастрової зони (максимальна кількість кадастрових зон у межах одного об'єкта адміністративнотериторіального устрою становить 99);

НКК - тризначний номер кадастрового кварталу в межах кадастрової зони (максимальна кількість кадастрових кварталів у межах кадастрової зони становить 999);

НЗД - чотиризначний номер земельної ділянки в межах кадастрового кварталу (максимальна кількість земельних ділянок у межах кадастрового кварталу становить 9999).

Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки відокремлюються один від одного двокрапкою.

9. Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки визначаються на підставі:

1) індексної кадастрової карти;

2) чергового кадастрового плану;

3) даних, що містяться у державному реєстрі земель;

4) відомостей про обробку теодолітного ходу та визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки;

5) плану меж земельної ділянки або кадастрового плану земельної ділянки, складеного за результатами кадастрової зйомки (далі - план меж або кадастровий план земельної ділянки).

Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці

10. Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці здійснюють територіальні органи Держкомзему.

11. Для визначення кадастрового номера земельної ділянки розробник документації із землеустрою подає до територіального органу Держкомзему за місцезнаходженням земельної ділянки:

заяву про визначення кадастрового номера земельної ділянки;

документацію із землеустрою, зокрема документи, зазначені в підпунктах 4 і 5 пункту 9 цього Тимчасового порядку;

файл обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (далі - обмінний файл).

Забороняється вимагати подання документів та відомостей, не передбачених цим пунктом.

Посадова особа територіального органу Держкомзему присвоює зазначеній заяві та документації із землеустрою обліковий номер.

12. Територіальний орган Держкомзему перевіряє протягом трьох робочих днів відповідність меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану та:

1) у разі відповідності меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану:

визначає кадастровий номер земельної ділянки з дотриманням вимог пунктів 8 і 9 цього Тимчасового порядку та вносить до обмінного файла відомості про кадастровий номер земельної ділянки;

робить на титульному аркуші документації із землеустрою, плані меж або кадастровому плані земельної ділянки, відомостях про обробку теодолітного ходу та визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дата його визначення, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила цю позначку, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються. Визначений та зазначений на даних документах кадастровий номер земельної ділянки не вважається присвоєним;

подає до державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" (далі - Центр кадастру) документацію із землеустрою та обмінний файл згідно з актом приймання-передачі;

2) у разі невідповідності меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану повертає розробникові документації із землеустрою таку документацію та обмінний файл для доопрацювання протягом п'яти робочих днів з урахуванням зауважень, зазначених у протоколі проведення перевірки та викопіюванні з чергового кадастрового плану, і проведення повторної перевірки.

Форма протоколу проведення перевірки та порядок його складення затверджуються Держкомземом.

13. Центр кадастру проводить протягом п'яти робочих днів з дня надходження документації із землеустрою та обмінного файла:

1) перевірку такої документації та обмінного файла щодо:

відповідності вимогам, установленим до структури кадастрового номера земельної ділянки;

відповідності структурних елементів кадастрового номера земельної ділянки індексній кадастровій карті;

відсутності дублювання кадастрового номера земельної ділянки;

2) процедуру приймання обмінного файла.

14. Центр кадастру в разі прийняття за результатами проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла і процедури приймання обмінного файла:

1) позитивного висновку - вносить відповідні відомості до автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі - автоматизована система), подає до територіального органу Держкомзему документацію із землеустрою з позначкою про приймання обмінного файла згідно з актом приймання-передачі та готує з використанням даних автоматизованої системи Поземельну книгу;

2) негативного висновку - подає до територіального органу Держкомзему документацію із землеустрою та обмінний файл згідно з актом приймання-передачі для доопрацювання протягом п'яти робочих днів з урахуванням зауважень, зазначених у протоколі проведення перевірки та викопіюванні з чергового кадастрового плану, і проведення повторної перевірки.

Територіальний орган Держкомзему залучає у разі потреби розробника документації із землеустрою для доопрацювання такої документації та обмінного файла.

Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації

15. Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації, здійснюють територіальні органи Держкомзему.

16. Для визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації, власник (користувач) такої ділянки або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держкомзему за місцезнаходженням земельної ділянки заяву про державну реєстрацію земельної ділянки (далі - заява про державну реєстрацію) та копії:

документа, що посвідчує особу, а для уповноваженої особи також документа, що посвідчує її повноваження;

документа, що посвідчує право на земельну ділянку;

ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - для фізичної особи (у разі наявності), ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - для юридичної особи.

Посадова особа територіального органу Держкомзему присвоює заяві про державну реєстрацію обліковий номер.

17. Територіальний орган Держкомзему розглядає протягом трьох робочих днів подані згідно з пунктом 16 цього Тимчасового порядку документи та:

1) у разі наявності в архіві територіального органу документації із землеустрою, зокрема документів, зазначених у підпунктах 4 і 5 пункту 9 цього Тимчасового порядку, та відповідності меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану:

визначає кадастровий номер земельної ділянки з дотриманням вимог пунктів 8 і 9 цього Тимчасового порядку;

робить на титульному аркуші документації із землеустрою, плані меж або кадастровому плані земельної ділянки, відомостях про обробку теодолітного ходу та визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дата його визначення, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила цю позначку, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються. Визначений та зазначений на даних документах кадастровий номер земельної ділянки не вважається присвоєним;

подає до Центру кадастру документацію із землеустрою та копію заяви про державну реєстрацію згідно з актом приймання-передачі;

2) у разі відсутності в архіві територіального органу документації із землеустрою, зокрема документів, зазначених у підпунктах 4 і 5 пункту 9 цього Тимчасового порядку, або невідповідності меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану інформує власника (користувача) такої ділянки або уповноважену ним особу про необхідність розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці у такому разі здійснюються відповідно до пунктів 10-15 цього Тимчасового порядку.

18. Центр кадастру протягом 15 робочих днів з дня надходження документації із землеустрою та копії заяви про державну реєстрацію:

формує обмінний файл, вносить відомості про визначений кадастровий номер земельної ділянки до обмінного файла, проводить перевірку та процедуру приймання обмінного файла;

перевіряє кадастровий номер земельної ділянки відповідно до підпункту 1 пункту 13 цього Тимчасового порядку;

вносить до автоматизованої системи відомості про земельну ділянку;

подає до територіального органу Держкомзему документацію із землеустрою з позначкою про приймання обмінного файла згідно з актом приймання-передачі та готує з використанням даних автоматизованої системи Поземельну книгу.

19. Територіальний орган Держкомзему відкриває в одноденний строк після надходження документації із землеустрою Поземельну книгу.

20. Кадастровий номер земельної ділянки вважається присвоєним з моменту відкриття територіальним органом Держкомзему Поземельної книги.

Верховна Рада України
Категорія: Законодавство | Переглядів: 1845 | Додав: ifgeozem | Рейтинг: 0.0/0