Середа, 17.10.2018, 12:18 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід
Головна » 2011 » Червень » 28 » Відсутність єдиної системи координат ставить під сумнів гарантування прав власності на землю
14:01
Відсутність єдиної системи координат ставить під сумнів гарантування прав власності на землю

Від першої особи - інтерв'ю Філатова О.А.

Відсутність єдиної системи координат ставить під сумнів гарантування прав власності на землю

Підготовка до запуску земельного кадастру загострила проблему відсутності в Україні загальнодоступної єдиної системи координат. Зараз усю землевпорядну документацію виготовляють в електронному вигляді. На стадії обробітку її при занесенні у загальнонаціональну автоматизовану систему земельного кадастру, нерідко виявляють топологічні вади земельних ділянок, обумовлені помилками при визначенні координат точок повороту меж, фіксованих при оформленні держактів. Це в свою чергу може стати причиною численних накладок, непорозумінь, конфліктів. 
Чи є шлях вирішити проблему, запитуємо у генерального директора державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» Олександра Філатова.
- Наскільки значні масштаби проблеми, що її створює відсутність в країні єдиної системи координат?
- Це дуже серйозна проблема. Адже система координат є метричною основою для гарантування прав власності. За її відсутності, без чітко визначеного місцезнаходження ділянки з прив’язкою до загальновизнаної системи координат, держакт на право власності на земельну ділянку – це просто папірець. Напередодні скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення це надзвичайно серйозно. 
- Що спричинило проблему?
- Можна сказати, що вона історично склалася. У Радянському Союзі та протягом майже 18 років незалежності в Україні результати виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт, матеріали дистанційного зондування Землі, параметри зв’язку між координатними системами та інші топографічні відомості були засекреченими, що не відповідало вимогам часу.
В даний час переважна кількість точок повороту меж земельних ділянок визначається за результатами виконання геодезичних вимірів в умовній системі координат 1963 року.
По суті система координат 1963 року є похідною від попередньої державної системи координат 1942 року та має визначені параметри зв’язку з нею. СК-63 є відголоском Холодної Війни. СК-63 втратила свій сенс на початку 80-х років 20 ст. через появу мобільних стартових комплексів міжконтинентальної ядерної зброї та застосування потужної обчислювальної техніки для високоточного визначення параметрів зв’язку між різними координатними системами. 
Слід зауважити, що систему координат 1963 року було скасовано рішенням Ради Міністрів СРСР в березні 1989 року. Але зважаючи на великі обсяги накопичених геопросторових даних та картографічних матеріалів (включаючи результати виконання землевпорядних робіт часів СРСР), було подовжено термін використання системи координат СК-63 до заміщення вказаних відомостей, визначених в чинній державній системі координат (на той час СК - 42, а зараз УСК- 2000).
Відповідно до п.1 Тимчасових умов використання і розповсюдження топографо-геодезичної та картографічної інформації при створенні земельно-кадастрової документації, затверджених наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при КМ України № 44 від 05.04.1996, узгоджених з Державним комітетом по земельних ресурсах України та Топографічним управління ГШ Збройних сил України Ліцензіати можуть виконувати геодезичні виміри для складання документації із землеустрою, як в системі координат 1963 року, так і сотнях місцевих системах координат населених пунктів, що мають зв’язок із системою координат 1942 року через "ключі" переходу.
.. Крім того через недостатній контроль з боку Інспекції Держгеонагляду за якістю виконання Ліцензіатами геодезичних вимірів при виконанні кадастрових та топографічних зйомок широке розповсюдження отримало таке ганебне явище, як роботи від "кілка" (без виконання прив’язки до пунктів державної геодезичної мережі або геодезичних мереж згущення). Кілок приймався за центр умовної ( не плутати з СК-63) системи координат. Поміряли одну земельну ділянку, через 5 хвилин міг підійти інший Ліцензіат, забити свій кілочок, і створити нову систему координат. Нажаль, таких горе – "спеціалістів" було багато. Кожен міряв, створюючи свою умовну систему координат. Тільки в Криму таких 24. 
І тільки з 2003 року – з початком роботи над загальнонаціональною базою даних, стало видно увесь масштаб проблеми, що значно ускладнило, а інколи і унеможливило наповнення бази даних АС ДЗК якісними метричними відомостями земельних ділянок. 
Очевидно, що самотужки, власними силами, без залучення додаткових ресурсів та спеціалістів Центр ДЗК вказані вище проблеми не вирішить. 
- Чи надійною є геодезична мережа?
- Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 №1259 "Деякі питання застосування геодезичної системи координат" на території України встановлено Державну геодезичну референцну систему координат УСК-2000 (далі – УСК - 2000).
Система координат УСК-2000 має однозначні високоточні параметри зв’язку із світовою та європейською системами координат.
Система координат УСК-2000 закріплена приблизно 24.8 тис. пунктами Державної геодезичної мережі, координати яких занесені у відповідний Банк даних, видано так звані "військові каталоги" в паперовому та електронному вигляді для використання Ліцензіатами незалежно від форми власності. Необхідно зазначити відомості геодезичних пунктів є власністю держави. Тому їх підготовка, отримання та використання здійснюється на платній основі, що потребує від Центру ДЗК пошуку значних коштів на їх придбання та використання у виробництві та в базі даних АС ДЗК.
Систему координат УСК-2000 створено за умови збереження якісних (точнісних) характеристик радянських картографічних матеріалів (топографічних карт) включно до масштабу 1: 10 000.
Тому впровадження у виробництво системи координат УСК - 2000 Укргеодезкартографією та Військово-топографічною службою ГШ України не потребувало будь – яких додаткових дій або заходів щодо узгодження просторових відомостей, створених у попередній державній системі координат СК- 42, та похідних від неї систем координат. 
Великою проблемою є високий відсоток втрати геодезичних пунктів на землях забудови через інтенсивну господарську діяльність. Всі нові геодезичні пункти визначаються виключно в системі координат УСК-2000, а тому не можуть використовуватись для здійснення кадастрових зйомок без додаткового трансформування їх координат до системи координат 1963 року або існуючих місцевих систем.
- Державна служба геодезії, картографії України потребує значних інвестицій на актуалізацію і розвиток державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення. Необхідно регулярно відстежувати, враховувати і фіксувати геодинамічні процеси та вносити зміни до поточної системи координат за визначений проміжок часу (епоху). Необхідно зазначити, що систему координат УСК - 2000 отримано за результатами сумісного вирівнювання пунктів Української перманентної мережі спостережень Глобальних навігаційних супутникових систем та Державної геодезичної мережі 1-4 класів на епоху 2005 року. УСК -2000 неминуче зазнає відповідних змін при переході до іншої епохи, що необхідно буде врахувати в метричній інформації земельних ділянок, внесених до бази даних АС ДЗК. 
- Якщо кадастр запрацює з січня 2012 року, як це пропонує проект закону про державний земельний кадастр, у якій системі координат будуть фіксуватися межи земельних ділянок, що в ньому відображатимуться? Адже, окрім названої вами СК- 63, маємо ще й УСК-2000.
- Так. У 2007 році було запроваджено систему координат УСК-2000. Але далі цього справа не пішла. Відповідна постанова Кабміну досі не реалізована у повній мірі. 
Починаючи з 2007 року нові роботи, що виконуються державними підприємствами, які належать до сфери управління Укргеодезкартографії, Міністерства оборони, Мінрегіонбуду виконуються виключно в системі координат УКС – 2000.
Слід зауважити, що більшість підприємств Укргеодезкартографії та підрозділи Міноборони виконують загальнодержавні топографо – геодезичні і картографічні роботи, а підприємства Мінрегіонбуду переважно виконують роботи в межах населених пунктів у встановлених за часів СРСР місцевих системах координат, параметри зв’язку ("ключі") яких із чинною державною геодезичною референцною системою координат УСК – 2000 у більшості випадків не визначені.
Загальнодержавна програма щодо визначення вказаних "ключів" переходу відсутня. Тому роботи із визначення "ключів" переходу виконуються безсистемно, коштом місцевих громад. Результати виконання цих робіт є комунальною власністю і в більшості випадків недоступні для використання сторонніми Ліцензіатами, в тому числі Центром ДЗК.
Крім того в даний час законодавчо або нормативно не визначені підходи до вирішення наступного протиріччя при використанні результатів виконання кадастрових зйомок:
- при виконанні кадастрових зйомок картографічна проекція та система координат повинні забезпечити рівність між фактичними вимірами на земній поверхні та значеннями, що обчислюються на плані. Тобто ідеальною математичною основою для кадастрової зйомки окремої земельної ділянки є ортогональна проекція на горизонтальну площину в прямокутній декартовій системі координат. При цьому у виміряні величини не вводяться поправки за перехід на поверхню відносності та на площину картографічної проекції Гаусса-Крюгера або іншу, за винятком поправки за нахил ліній. 
- необхідно забезпечити накопичення та сумісне використання в АС ДЗК геопросторових даних облікових кадастрових одиниць в межах України, що вже потребує врахування кривизни Землі (задача редукування).
При впровадження у виробництво системи координат до УСК -2000 необхідно враховувати, що будь – які переобчислення (трансформування) метричної інформації із СК- 63 або будь-якої чинної місцевої системи координат до УСК -2000 неодмінно призведе до методичних похибок трансформування.
Вказані похибки спричинять зміни у площах та довжинах ліній меж земельних ділянок, відображених у чинних правовстановлюючих документах та внесених до бази даних АС ДЗК.
Цю особливість необхідно врахувати при виробленні підходів до збереження та актуалізації відомостей архівів документації їз землеустрою на паперових носіях, що ведуться територіальними органами Держземагентства.
- Підсумовуючи вищевикладені факти можна зробити висновок про відсутність у Укргеодезкартографії розуміння і бачення, як це все зробити комплексно, з урахуванням інтересів інших міністерств та відомств, Ліцензіатів. Саме ця структура мала б забезпечити централізацію та загальнонаціональний масштаб переходу до виконання всіма Ліцензіатами геодезичних вимірів в системі координат УСК-2000. Тому зараз геодезисти вимушені визначати координати точок повороту меж земельних ділянок в умовній системі координат СК-63, а не в державній системі координат УСК – 2000.
- Який шлях вирішення проблеми?
- Це питання треба розглядати на державному та локальному рівнях. На рівні держави треба розробити та затвердити нормативну, методологічну базу для проведення геодезичних робіт. Держава має й взяти під опіку та контроль Державну службу геодезії та картографії, яка забезпечить якість та актуальність державної геодезичної мережі. На локальному рівні можна взяти за приклад організацію роботи в Одеській області.
Євген Бердніков (Директор Департаменту нормативно-правового забезпечення розвитку земельних відносин Держкомзему), який курував цей напрямок, зібрав усіх райземів та всіх ліцензіатів-землевпорядників області, і вольовим рішенням дав завдання перерахувати все, що було наміряно за останні роки, у СК-63. Було піднято архіви, проведено колосальну роботу. Але тепер землевпорядники Одещини мають повну та чітку картину щодо земельного фонду області.

Центр ДЗК

Категорія: Законодавство | Переглядів: 1241 | Додав: ifgeozem | Рейтинг: 0.0/0