П'ятниця, 06.12.2019, 15:49 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід
Головна » 2007 » Жовтень » 1 » Проект Держбюджету-2008 передбачає масштабні зміни ЗКУ
18:03
Проект Держбюджету-2008 передбачає масштабні зміни ЗКУ
... Стаття 77. Установити, що у 2008 році окремі положення Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27, N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 28, ст. 213, N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 7, ст. 48, ст. 57, N 8, ст. 67, N 26, ст. 361, N 35, ст. 416; 2005 р., N 2, ст. 25, N 4, ст. 83, ст. 103; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 21, ст. 170, N 26, ст. 209, 2007, N 7-8, ст. 66, N 9, ст. 78, Офіційний вісник України, 2007, N 43, ст. 1703) застосовуються з урахуванням таких змін:

1. Статтю 15 доповнити пунктом "и" такого змісту:

"и) продаж земель сільськогосподарського призначення, крім земель, переданих у приватну власність, та земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

2. Доповнити Кодекс статтею 17-1 такого змісту:

"Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації у галузі земельних відносин

До повноважень державних органів приватизації у галузі земельних відносин належить:

Державні органи приватизації здійснюють розпорядження землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

3. У статті 84:

1) частину другу після слів "районних державних адміністрацій" доповнити словами "державних органів приватизації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів";

2) частину третю доповнити пунктом "ж" такого змісту:

"ж) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти";

4. Частину першу статті 116 після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "державні органи приватизації і центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів".

5. У статті 127:

1) частину першу після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "державні органи приватизації і центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів";

2) частину другу доповнити словами "в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі".

6. У статті 128:

1) у частині першій:

а) після слів "земельних ділянок державної" доповнити словами "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації і земель сільськогосподарського призначення";

б) доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

"Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України.

Продаж громадянам і юридичним особам земель сільськогосподарського призначення здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України";

2) перше речення абзацу першого частини другої доповнити словами "державного органу приватизації або центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів";

3) частину третю після слів "міська рада" доповнити словами "державний орган приватизації, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів";

4) частину шосту після слів "міської ради" доповнити словами "державного органу приватизації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів";

5) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, а також земель сільськогосподарського призначення зараховуються відповідно державними органами приватизації, центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України".

7. У статті 129:

1) у частині першій:

а) після слів "у власності держави" доповнити словами "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

б) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється державними органами приватизації за дорученням Кабінету Міністрів України та за погодженням з Верховною Радою України";

2) перше речення частини п'ятої доповнити словами "і державного органу приватизації";

3) частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюються державними органами приватизації після отримання погодження Верховної Ради України".

8. У статті 136:

1) у частині першій після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "державні органи приватизації, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів";

2) абзац перший частини другої викласти в редакції "Земельна ділянка, призначена для продажу суб'єктам підприємницької діяльності на земельних торгах, виставляється на земельні торги після:".

9. Частину третю статті 137 викласти в редакції:

"Організатором земельних торгів є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу або державний виконавець відповідно до рішення суду. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на підставі договору з відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування".

10. Пункт 12 розділу X "Перехідні положення" викласти в редакції:

"12. До розмежування земель державної і комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями, крім земель, переданих у приватну власність та земель, перелічених в абзацах другому та третьому цього пункту, в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - Кабінет Міністрів України та відповідні місцеві органи виконавчої влади.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює продаж земель сільськогосподарського призначення, крім земель, переданих у приватну власність, та земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.

Державні органи приватизації здійснюють розпорядження землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".
myland.org.ua
Переглядів: 914 | Додав: ifgeozem | Рейтинг: 0.0/0